Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verzamelen, nog méér wetenschappelijke ontdekkingen te doen. Wat vóór alles noodig is, dat is : De reeds veroverde

waarheden te verspreiden, ze te brengen in het leven des volks, ze te maken tot gemeengoed. Wat VÓÓr alles

noodig is, dat is: de geheele menschheid in staat te stellen die waarheden in zich optenemen en toetepasssen. Wat vóór alles noodig is: de wetenschap moet ophouden een weeldeartikel te zijn voor weinigen, zij moet de grondslagvoorden van het leven der gemeenschap. Om der rechivaardigheidswille.

Ik beweer verder dat het belang zelf der wetenschap dit eischt. De wetenschap zelve maakt geen ware vorderingen voordat een nieuw ontdekte waarheid een publiek vindt, in staat haar in' zich op te nemen. De theorie der mechanische oorzaak van warmte in de laatste eeuw verklaard in bijna dezelfde termen als Hirn en Claudius, bleef tachtig jaren begraven in akademische gedenkschriften-, totdat de kennis der natuurkunde genoeg verspreid was om een publiek te vor-> men, geschikt om haar in zich op te nemen.

Er waren drie opeenvolgende geslachten noodig voordat de theorie van Erasmus Darwin over de soorten gunstig werd ontvangen uit den mond van zijn kleinzoon, voordat zij onder de pressie der publieke opinie werd aangenomen door de mannen der akademie. De geleerde, gelijk de dichter en de kunstenaar, is altijd het produkt van de maatschappij waarin hij leeft en leert. *•

Wanneer gij doordrongen zijt van deze denkbeelden, dan" zult gij begrijpen dat vóór alles noodig is eene algeheele omkeering in den tegenwoordigen staat van zaken, die den geleerde verzadigt met wetenschap en bijna het geheele menschelijk geslacht veroordeelt om te blijven in toestanden van 5 of 10 eeuwen terug, tot slaven of machines, onbekwaam tot het opnemen van wétenschap.

En op den dag waarop gij zult doordrongen zijn van dit grootsche, humane en diep wetenschappelijke denkbeeld, op dien dag zult gij uwen smaak voor abstrakte wetenschap verliezen. Dan zult gij U aan het werk zetten om de middelen

Sluiten