Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag te brengen in tegenspraak en transaktie met de wet van uw geweten. En aangezien'deze strijd niet kan voortduren, zult gij öf uw geweten tot zwijgen brengen en een schelm worden, öf gij zult breken met alle traditien, en met ons medewerken aan de afschaffing van alle onrecht in staat en maatschappij.

Maar dan zijt ge socialist, dan zijt ge revolutionair!

En gij, jeugdig ingenieur, die hebt gedroomd van toepassing der wetenschap op de industrie om den toestand der arbeiders te verbeteren, welk een droeve ontgoocheling, wat een smart wacht ü! Gij geeft uwe jeugdige energie, uw vernuft ten beste om een plan uit te werken van een spoorweg. die langs den rand des afgronds en door bergen van graniet twee landen zal vereenigen door de natuur gescheiden. Maar eindelijk aan het werk, zult gij in dien sombeten tunnel legioenen van arbeiders zien vallen door ziekte en ontbering; anderen zult gij zien terugkeeren naar huis met nauwelijks eenige penningen in den zak en de kiem van de tering in de longen. Gij zult menschelijke lijken, door schraapzucht vermoord, uwen weg zien afwerken mijl voor mijl, en als die weg dan eindelijk is voltooid, dan zult gij dien zien gebruiken tot heerbaan voor het kanon van den geweldenaar!

Gij hebt uwe jeugd gewijd aan eene ontdekking om een produktieproces te vereenvoudigen en, na onafgebroken streven, tal^van slapelooze nachten, kunt gij eindelijk zeggen: Eureka, ik heb het" gevonden. Gij past uwe ontdekking toe, en het succes overtreft uwe stoutste verwachtingen. ......

tienduizend, twintigduizend,, arbeiders -worden op straat geworpen! Zij die aan het werk blijven — meestal kinderen — worden onderdeelen der machine,! Drie, vier, tien eigenaars worden rijk en «ledigen den schuimenden beker»! Is het dit, waarvan gij hebt gedroomd?

In het kort, indien gij de vorderingen der nieuwere industrie bestudeert, zult gij zien: dat de naaister niets, absoluut

Sluiten