Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar indien waarlijk.de humaniteit weerklank vindt in uW hart, indien gij, als waarachtig dichter, oor hebt voor den hartslag des levens, dan kunt ge niet koel en onzijdig blijven te midden van die zee van lijden die om u woedt, te midden van dat volk dat sterft van honger, van die hoopen lijken in de mijnen, van die stapels verminkte lichamen aan den voet der barrikade, van die bannelingen op weg om begraven te worden in de sneeuw van Siberië of om te sterven aan de koortsen der tropen. Dan kunt ge niet onzijdig blijven te midden van dien verheven strijd om recht, van de stervenskreten der overwonnenen, van de zwelgpartijen der overwinnaars, van die worsteling van heldenmoed tegen lafhartigheid, van zielenadel tegen laagheid, maar dan zult ge u scharen aan de zijde der verdrukten, want gij zult weten dat het ware, het verhevene, — in "tkort, het leven zelf — is aan de zijde van hen dié strijden voor licht, humaniteit, rechtvaardigheid!

Gij houdt mij ten laatste terug. «Hoe nu!» zegt gij. «Maar als abstrakte wetenschap weelde is, de geneeskunst bedrog, als de wet onrecht is, technische uitvinding middel tot-exploitatie als de school met haar praktische wijsheid moet verdwijnen, en de kunst zonder revolutionaire idee moet ontaarden, wat, wat blijft er dan voor mij over te doen?

Ik zal het u zeggen: Een onmetelijk werk, een werk aantrekkelijk in de hoogste mate, een werk waarbij uwe daden in volmaakte overeenstemming zullen zijn met uw geweten, een werk voor de edelste en krachtigste naturen. Welk werk? Ik zal het u zeggen.

III.

De ontleding die wij gemaakt hebben leidt hiertoe: Dat men öf moet transigeeren met zijn geweten en ten slotte zeggen- «Laat de menschheid ondergaan, als ik maar al het «genot en voordeel heb dat het volk dom genoeg is om mij. «af te staan», öf dat men zich moet aansluiten bij de socialisten om met ben te arbeiden aan de algeheele hervorimng

Sluiten