Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eéns toch zal de krisis komen. Niet een voorbijgaande krisis, maar eene die een geheele industrie zal vernietigen, die duizenden arbeiders tot ellende zal brengen, en geheele gezinnen zal verwoesten. In het gezicht van dien ramp zult gij worstelen gelijk de anderen, gij zult uwe vrouw, uw kind, uwen vriend tot gebrek zien vervallen, hen voor uwe oogen zien nederzinken en sterven uit gebrek aan verzorging en voedsel. Middelerwijl rolt het leven voort in de straten der groote stad, zonder dat iemand zich bekommert om hen die daar sterven. Dan zult gij beseffen hoe verpletterend deze maatschappij is! Dan zult gij denken over de oorzaak der krisis, doordenken tot den diepsten grond van dit schreeuwend onrechtvaardig stelsel, dat duizenden levens offert aan de schraapzucht van een «handjevol» luiaards; dan zult gij erkennen dat de socilisten gelijk hadden toen zij zeiden dat de bestaande maatschappelijke orde moet worden hervormd in hoofd en leden. Een volgende maal, als uw baas u door nieuwe loonsverlaging nog meer wil bestelen, zult gij protesteeren, en hij zal u onbeschaamd antwoorden: «Ga heen en eet gras als gij niet wilt werken voor dien prijs». Dan zult gij beseffen dat hij u niet alleen zoekt te scheren als een schaap, maar dat hij u beschouwt als een wezen van lagere orde; dat, niet tevreden u in zijn klauwen te hebben door uw loon, hij het er op aanlegt u in alles te vernederen tot slaaf. Dan zult gij of uwen rug krommen, en, alle menschelijke waardigheid en menschelijk ■ gevoel afleggende, eindigen met te buigen voor elke vernedering, öf, het bloed zal u naar het hoofd vliegen, gij zult met afschuw gruwen van uw slavenlot, en hem hoonen. Dan, op straat geworpen, zult gij verstaan dat de socialisten gelijk hadden toen zij zeiden: «Staat op, staat op tegen de «maatschappelijke onderdrukking, want deze is de oorzaak «van alle slavernij». Dan zult gij uw plaats komen innemen onder de socialisten om met hen te werken aan de afschaffing der slavernij in staat en maatschappij.

Hoort ook de levensgeschiedenis van haar die gij vroeger zoo hebt bewonderd, dat meisje met dien open blik, dien

Sluiten