Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sociaal-paedagogische voordrachten

Geschriften-reeks van de Dr. D. Bos-Stichting te 's-Gravenhage

(Secretariaat: Wassenaarscheweg 69)

Reeds verschenen:

Nr 1-2: PLANMATIGE LEIDING IN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING, en WERKLOOSHEID EN VOLKSOPVOEDING, door Prof. Dr. Ph. Kohnstamm.

Hiermede verschijnt.

Nr 3: DE SOCIALE WAARDE VAN GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID, door Dr. E. A. D. E. Carp, Hoogleeraar te Leiden.

MCMXXXIX

Van Gorcum & Comp. N.V. - Uitgevers - Assen

Sluiten