Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdedifferentiatiederweefsek.Ditexperimenteel vastgestelde feit past derhalve volkomen in de gegeven voorstelling, dat iedere ontwikkelingsphase als het ware met behulp der door haar geproduceerde stoffen de volgende ontwikkelingsphase als een specifieke reactie van het levende weefsel op de door het levende weefsel zelf gevormde prikkels oproept.

Leggen wij ons na dit zeer beknopt overzicht van hetgeen langzamerhand aangaande de ontwikkelingsversch^nselen der dierlijke, in het bijzonder der salamanderkiem is bekend geworden of aannemelijk lijkt, de vraag voor, welk antwoord wij naar aanleiding dezer gegevens op ons alternatief „praeformatie of epigenese" te formuleeren hebben, dan treft ons vooral één ding: het voortdurend verder verdrongen worden der praeformatie, in welken vorm zich deze ook aandiende.

De voorstelling der praeformatie in de XVIIe en XVIIIe eeuw was zeer kinderlijk, wij zagen het. De kiem zou niet anders zijn dan het volgroeide individu in miniatuur, dat als het ware slechts te groeien had, zonder dat er iets wezenlijk nieuws tijdens de ontwikkeling werd gevormd. Het juiste gebruik van het mikroskoop bleek voldoende om in te zien, dat het anders was en dat inderdaad tijdens de ontwikkeling langzaam en geleidelijk deelen ontstonden, waarvan in de kiem ook bij de sterkste vergrooting niets waarneembaar was. Er werd inderdaad iets nieuws gevormd, de ontwikkeling verliep epigenetisch; het miniatuurbeeld van het volgroeide organisme was in de kiem niet aanwezig.

Met de theoretische constructie in Weismann's leer van het kiemplasma, waarbij een uiterst ingewikkeld patroon van stoffelijke deeltjes voor het miniatuurbeeld der oude praeformisten een mozaïekstructuur van de kiem in de plaats stelde, ging het niet anders. De experimenten van Driesch, Hertwig en Spemann, die o.a. aantoonden, dat ook na de derde en vierde celdeeling van het ei uit elk der nieuw gevormde cellen een geheel gaaf, zij het kleiner embryo ontstaan kon, waren met een mozaïekstructuur van de kiem ten eenemale onvereenigbaar. Ook deze vorm van

Sluiten