Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geloof aan Gods openbaring het levensbeginsel der Godgeleerdheid.

REDE,

TER AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN HET EVANGELISCH LUTHERSCH SEMINARIUM TE AMSTERDAM,

uitgesproken den 25sten April 1870

door

J. G. D. HARTENS.

AMSTERDAM, J. C. LOMAS Jb. 1870.

Sluiten