Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel door wetenschap als godsdienst voor eene uitgemaakte waarheid gehouden en gedurende eenigen tijd werden de gronden, die men er tegen begon aan te voeren, zoozeer in de schaduw gesteld door tegen-argumenten, en de tegenstanders zeiven verschilden in zoo groote mate van elkander in gevoelen, dat de onwetenschappelijke, maar gevestigde meening werkelijk eenig recht van bestaan had en het niet anders dan voorzichtig scheen, om te blijven hechten aan hetgeen voor eeuwen geleerd was, en hetgeen nog onveranderd in huis, op school en van den kansel geleerd werd.

Voorzeker zouden wij meer recht van spreken hebben gehad en voorzichtiger hebben gehandeld, wanneer wij, in eene zaak, waarbij wetenschap en godsdienst beiden betrokken zijn, met het vormen eener gevestigde meening hadden gewacht, totdat wij door het waarnemen der feiten en het wegen der argumenten in staat zouden zijn gesteld om eene over-

Sluiten