Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van r\auu ueKieeui. • wanneer wij lezen, uai „er een gebod uitging van den Keizer Augustus , dat de geheele wereld beschreven zoude „worden, en dat allen gingen om beschreven „te worden, een iegelijk naar zijne eigene stad," moeten wij dan daaruit afleiden, dat de bekwame en practische Romein, de „beschrijving" van barbaren zou bevolen hebben, over welke hij niet de flauwste schaduw van controle kon uitoefenen, of dat ieder Israëliet, zonder uitzondering, aan zijne voorvaderlijke woonplaats in Palestina een bezoek bracht — kooplieden van Gades en Ophir en Tharsis, slaven en gevangenen, zuigende kinderen, bedlegerige grijsaards, stervende kranken ? Wanneer wij doordenken, zullen we noch aan Caesar Augustus noch aan den Evangelist Lucas zulk eene ongerijmde bedoeling toeschrijven. In dit en in honderd andere gevallen, zal

* Jolui William Coleuso. Vert.

Sluiten