Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze algemeene kennis van de bijkomende omstandigheden, of van wat wij gewoon zijn „den aard der zaak" te noemen, ons de noodzakelijke uitzonderingen aan de hand geven. Het zou vervelend en lastig zijn, wanneer al die uitzonderingen, elke in het bijzonder, waren opgegeven. Onderstel dat eene schitterende komeet op het punt is van te verschijnen en dat een sterrekundige in het openbaar aan ieder den raad geeft, om vooral in eenen bepaalden nacht daarnaar uit te zien, hoe belachelijk zou hij zich dan maken, wanneer hij uitdrukkelijk de personen uitzonderde, die in de onmogelijkheid waren, om aan zijnen raad gevolg te geven, de personen, die in kerkers waren opgesloten, de personen, die pas geboren, de personen, die blind waren, de.personen, die op hun sterfbed lagen! En niettegenstaande dit, wordt een schrijver, die voor drie of vierduizend jaren schreef, die zijne verhalen misschien

Sluiten