Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de overhand, en de bergen werden bedekt." Maar Europa bezit bergen, die tot eene hoogte van meer dan 10000 „ellen" of 15000 voet oprijzen — eene top in Azië is 29000 voet boven de oppervlakte der zee verheven — zoodat, naar de gewone uitlegging, de wateren van den vloed tót eene hoogte van nagenoeg 30000 voeten boven de. oppervlakte der zee en dat over den geheelen aardbol, moeten zijn gestegen. Maar bij deze onderstelling is het verhnal niet slechts verward en moreel onmogelijk, maar positief onwaar, want het verklaart óók, dat de physische oorzaken die dén vloed hebben voortgebracht, bestaan hebben in de fonteinen, des grooten afgronds en de sluizen des hémels — oorzaken, volkomen voldoende om eenen geweldigen watervloed over een begrensd terrein voort te brengen, maar niet in de verste verte en bij geene mogelijkheid in staat om eene algeheele overstrooming te bewerken, die „al de hooge

Sluiten