Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bergen, die onder den ganschen hemel zijn zou bedekt hebben. De meening dat de oceaan gebruikt zou kunnen worden om hare eigene oppervlakte te doen rijzen weerspreekt zich zelve, en evenzoo is het met de onderstelling, dat hare hoogte door regenstroomen zou kunnen vermeerderd worden, daar het hare eigene taak is, het water te leveren, dat die regenstroomen mogelijk maakt. En toch is volstrekt geene aanwijzing te vinden, dat een bovennatuurlijke aanvoer van water en dat wel ten bedrage van vele honderd millioenen kubieke mijlen vloeistof op onze planeet zou hebben plaats gehad, en zulk eene massa water zou toch noodig zijn geweest, om den Caucasus en de Alpen en de toppen van Teneriffe en Popocatapetl en Chamalari onder water te zetten. Bovendien „zweefde de ark op de wateren" en moeten wij de moeilijkheid om adem te halen en de strenge koude, die op die geweldige hoogte moet zijn ondervonden (? Pert.), in aanmerking ne-

Sluiten