Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wij toonen aan, dat het getuigenis in hun voordeel onbestaanbaar is met zichzelven, of dat de gevolgen, die het wonder, wanneer het verstandig was ingericht geweest, had moeten hebben, bij de tegenwoordige inrichting gewis achterwege zouden gebleven zijn, tenzij men er niet tegen mocht opzien, om, ten einde iets zeer onwaarschijnlijks waar te maken, honderd andere onwaarschijnlijkheden uit te vinden en goedschiks te verzwelgen. De gewone wijze van beschouwing van den Vloed van Noach is in geene der genoemde opzichten onkwetsbaar. Maar ken den verhaler een weinig gezond verstand toe; lees zijn verhaal in den geest, waarin een persoon als hij het moet geschreven hebben; herinner u dat hij geene wetenschappelijke verhandeling schrijft, en de taal niet spreekt van het Europa der 19" eeuw; vergeef niet, dat hij in een taaleigen spreekt dat nu zelden of nooit meer gebruikt wordt, hoewel het een schoon en edel taal-

Sluiten