Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levens; zij kochten en verkochten, zij bouwden en plantten, zij huwden en werden ten huwelijk gegeven, — toen plotseling de fonteinen van den grooten afgrond werden opengebroken, en de vloedgolf der aardbeving zich over hen uitstortte en alle schoonheid en roem en zonde zonder mededoogen werd weggesleept. Tegelijkertijd was de hemel met dreigende wolken bedekt en de sluizen des hemels zonden hunne plasregens naar de aarde. De afgelegene bergen verdwenen voor het gezicht; ja, elke heuvel onder den geheelen hemel was bekleed en gehuld in eenen sluier van water, want iedere beek was nu een woedende bergstroom, elke zilveren draad een zwarte slijkvloed geworden. Slechts één huisgezin, gehoorzamende aan de waarschuwing, die allen hadden ontvangen, werden te midden van dezen algemeenen ondergang behouden en namen in de boot, die hunne redding werd, de dieren op, die hunne

Sluiten