Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelte van het droge der aardoppervlakte moet voor hen toegankelijk zijn geweest, ieder woud, ieder hol, iedere kloof. De kleine eilanden in het midden van den oceaan moesten allen worden doorsnuffeld, en het geheele onderzoek, waarbij geen bunder gronds op de geheele oppervlakte der aarde mocht worden overgeslagen, werd nog bemoeielijkt door de meest verschillende en uiteenloopende hulpmiddelen, die in elk geval moesten worden aangewend. Schapen, wild, rupsen, roofdieren, slangen, arenden, vliegen en muizen, aan allen moest de noodige aandacht worden gewijd. Men moest ongewone moeite aanwenden om hen onbeschadigd machtig te worden. Zij moesten gevoed en verzorgd worden gedurende eenen tocht van misschien duizend mijlen, voordat zij de ark konden bereiken; men moest verhinderen, dat ze elkander verslonden, terwijl intusschen het opsporen werd voortgezet van ratten en vleermuizen en adders

Sluiten