Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeiven zijn uitgestorven, daar ze geene vliegen meer hadden, om zich te voeden; en dus zou hunne redding in de ark, ten koste van een groot aantal onvermelde en hoogst onwaarschijnlijke wonderen volkomen nutteloos zijn geweest.

Nemen wij aan, dat de dieren weder door het langzame proces eener natuurlijke verspreiding over de aarde werden verdeeld, dan zal voorzeker nog al eenige verwarring ontstaan zijn, toen zij pas uit de ark waren gekomen, toen de cobra en de ratelslang, de hongerige wolf en de meedoogenlooze tijger werden losgelaten over de verarmde wereld en hare voor een groot deel weerlooze bewoners ; — en — op dat tijdstip zou het dooden ook van een wreedaardig en vergiftig dier eene geheele diersoort hebben weggevaagd. — Het zou voorzeker merkwaardig zijn, dat roofdieren en roofvogels, ook zelfs alleen maar gedurende den tijd, dat zij in de ark ver-

Sluiten