Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgespreid, — allen uitgaande uit een gemeen middelpunt. Niets van dien aard wordt echter waargenomen. Integendeel, de soorten der nieuwe wereld verschillen van die der oude, de soorten van het eene vaste land van die van het andere. * De buideldieren van Australië zijn niet slechts wat de soort, maar zelfs wat het geslacht aangaat, van alle andere dieren op de aarde onderscheiden, de opossum alleen uitgezonderd. De olifant van Afrika is niet dezelfde soort als de Indische olifant; evenzoo is het met den leeuw, zoo ook met den rhinoceros; de apen en bavianen der oude wereld worden nergens inAmerika aangetroffen en even zoo min kómen de Amerikaansche brulapen ergens in de oude wereld voor. Op Madagascar, dat van Afrika door eene straat gescheiden wordt, die niet zoo breed is als Engeland, zijn alle soorten behalve ééne en bijna alle

* Lyell, Principles of Geology, II. 882.

Sluiten