Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslachten uitsluitend daar te vinaen. - uverai worden de soorten in hunne uitbreiding begrensd door natuurlijke hinderpalen, zooals klimaat, rivieren, bergen, oceanen. Moeten wij nu onderstellen, dat deze gevangenen wel in hunne kerkers hebben kunnen klimmen, maar daarna plotseling ongeschikt zijn geworden, om er weder uit te klauteren? — Wij kunnen als regel stellen, dat deze beperking tot een bepaald gebied overal volkomen vèreenigbaar is met de onderstelling, dat de soort is ontstaan binnen dat gebied en onvereenigbaar met dat van eenen oorsprong daar buiten. Waar wij, zooals in bergstreken, tegen den algemeenen regel in, dezelfde soort in verschillende van elkander afgezonderde woonplaatsen vinden, daar verliest de verhuizing daarheen van de deur der ark af allen zweem van waarschijnlijkheid, tenzij wij meenen te mogen aanne-

* Lyell, 1. c. II. 384.

Sluiten