Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter verklaring door de bepaalde uitspraak van het geschiedverhaal beroofd. Wanneer de vloed van Noach een algeoieene watervloed geweest is, moeten alle menschenrassen, die op aarde voorkomen, alleen van Noach afstammen: alle groote en merkwaardige verschillen , die zij vertoonen , moeten gedurende den levensloop van twee a driehonderd geslachten en niet van tallooze generaties, zooals de theorie van Darwin onderstelt, zijn ont, wikkeld geworden. Van Noach alleen moeten in eene handvol eeuwen rassen zijn voortgesproten , zoo wijd van elkander verschillende als Grieken en Negers, Israëlieten en Aegyptenaren, Saksers en Chippeways, Kaffers en Hottentotten, Vuurlanders en Patagoniers, Californiers en Chinezen, Arabieren en Eskimos. In denzelfdeu archipel vinden wij den Maleier, den Papua en den dwergachtigen, stompneuzigen Negrito. Hooren wij, wat Wallace van de beide eerstgenoemden

Sluiten