Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt :* „De Maleier is klein van gestalte, heeft eene bruine huidkleur, sluike haren, is baardeloos en glad van huid. De Papuais slanker , zwart, kroesharig, en is met eenen baarden eene harige huid voorzien. De eerste heeft, een breed gelaat, eenen kleinen neus en vlakke wenkbrauwen, de laatste heeft een langwerpig gezicht, eenen breeden en vooruitstekenden neus en vooruitspringende wenkbrauwen. De Maleier is schuw, koel, bedaard en rustig; de Papua is driest, onstuimig, prikkelbaar en levendig. De eerste is ernstig en lacht zelden, de laatste is vroolijk en lacht gaarne, — de een verbergt zijne aandoeningen, de ander laat-ze den vrijen loop." Zoo zijn de kenmerken en zoo groot is het contrast tusschen twee menschentypen, die geographisch slechts door eene ruimte van niet meer dan 300 mijlen van elkander gescheiden zijn; maar de lijn,

The Malay Archipelago, Vol. II. ]>. 448,

Sluiten