Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Israëlieten, dat den eersten Hebreeuwscheri spionnen bij hun aanblik de schrik om hei hart sloeg, ofschoon zij toch niet met eer ras te doen hadden, dat in vollen bloei stond maar dat integendeel het uitsterven nabij was Aegyptische monumenten die tot denzelfdei tijd en nog vroeger terug reiken, geven ons afbeeldingen van Afrikanen, Aziaten en Europeanen , toen even kenbaar aan hunne eigen aardige verschillen als tegenwoordig; zij beelden den Neger in kleur en vorm zóó af, ah de Neger zich thans nog aan ons oog vertoont.a Wanneer er dan slechts 800 jaren, — hel tijdsverloop tusschen den zondvloed en dt geboorte van Mozes, — noodig waren on typen te doen ontstaan, zoo verschillend ah Joden , Aegyptenaren, Negers en Anakim, ei die allen opgehoopt in een klein hoekje dei wereld, zou dan niet de natuur, die in zuil

* «Genesis of the Earth and of Man," p. 117; aangehaali door Sir .T, Lubbock in zijne "Prehistorie Times," p. 314.

Sluiten