Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en godsdienst, in kennis en beschaving, sedert den tijd echter dat Noach leefde zijn er te weinig eeuwen verloopen, dan dat de natuur met haren langzamen doch zekeren gang, zulke groote hinderpalen zou hebben doen ontstaan, als noodig waren, om het inenschdom in afzonderlijke groepen te splitsen, wanneer het tot op dat tijdstip onafgebroken vereenigd geleefd had; en zelfs, als de tijd lang genoeg geweest ware om de geographische verandering in het leven te roepen, dan zou er toch geen tijd genoeg zijn geweest, om het onderscheid in constitutie der menschen zich te doen ontwikkelen.

Onder de ouden geloofden sommigen, dat de zon, de maan en de sterren werkelijk de grootte hadden, waarin zij zich aan het ongewapend oog vertoonen; andereh stelden zich het hemelgewelf als eenen rondwenteleiiden kogel voor, waarin kleine gaatjes waren geboord, waardoor het eeuwige vuur daarbuiten

Sluiten