Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der soorten" en Lyell's „Grondslagen der Geologie," en dan nog, als hij kan, aan het gevoelen blijven vasthouden, dat onze aarde eerst omstreeks 6000 jaren geleden bevolkt werd om vervolgens weder nagenoeg geheel ontvolkt te worden door een algemeenen watervloed. Laat hem beproeven, of hij zonder te blozen de geschiedkundige ontwikkeling kan lezen die Ch. Lyell van den voortgang van den strijd der meeningen omtrent dit onderwerp heeft gegeven. In die ontwikkeling zal hij het strijdgeschrei en wapengekletter vernemen van dwazen en wijsgeeren, van leeken en geestelijken. Hij zal de beschaafde menschheid en het verlichte Christendom schuldig moeten verklaren aan eene lange reeks van vrome bedriegerijen, van oneerlijke wapenen, van bewijzen op denkbeeldige feiten gegrond en van feiten door inbeelding onkenbaar gemaakt, totdat hij aan den tegenwoordigen tijd gekomen een groot aantal personen van

Sluiten