Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die er om andere redenen in zijn opgenomen. Immers, wanneer wij die gegevens nemen, zooals ze daar staan, dan heeft Sem , de zoon van Noach, de geboorte van Isaac lang overleefd, terwijl Abraham, Isaacs vader, als tijdgenoot optreedt van een groot aantal van verschillende vreemde stammen en volken., Aegypteuaren, Philistijnen , Canaanieten, Syriërs en vele anderen, die behalve de Chaldeërs uit wier midden hij zelf was voortgekomen, reeds toen de aarde bevolkten. Om een analoog verschijnsel in de geschiedenis der menschheid te vinden, zouden we ons b. v. moeten voorstellen, dat Eduard III van Engeland, in plaats van in 1377 gestorven te zijn, thans nog steeds voortleefde, als een vergeten grijsaard, wiens naam gedurende 500 jaren, die rijk in gebeurtenissen waren, in de geschiedrollen niet vermeld wordt, en gedurende welke jaren geheel Europa bevolkt werd door nakomelingen van hem zeiven en

Sluiten