Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streken, of hun verval in andere beschouwen, alles weerspreekt de meening, dat al die wisselingen en veranderingen in 4 of 500 jaren zouden hebben plaats gegrepen. Alles weerspreekt de ineening, dat die veranderingen, verscheiden en ingrijpend als ze zijn, zouden moeten worden toegeschreven aan het kroost van eenen man, wiens zoon, kleinzoon, achterkleinzoon en achterachterkleinzoon , Sem, Arphachsad, Selah en Heber gedurende al die onderstelde omwentelingen steeds maar voortleefden. *

En wanneer we nu van onze 400 jaren afstappen en tot onze 4000 jaren terug keeren, dan blijven de meeste tegenwerpingen met bijna gelijke kracht bestaan. Bedenkt eens hoevele geslachten moeten zijn voorbij gegaan , voordat de kinderen van hetzelfde ouderpaar zoozeer in taal zijn gaan verschillen als de

* Genesis XI.

Sluiten