Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chinezen, de Russen, de Engelsehen en de klakkende Hottentotten. Schat eenigermate het tijdsverloop, dat noodig was voor de opkomst en den bloei der beschaving, niet slechts in de middelpunten der oude wereld, in Nineveh, in Babyion en het Aegyptische Thebe, maar ook in de daarvan afgescheidene en onafhankelijke middelpunten van Mexico en Peru. Verklaar daarenboven, wat, naar de onderstelling van eene gemeenschappelijke afkomst van Noach, de opkomst en bloei der onkunde behoort genoemd te worden. Wijs aan, als gij kunt, hoe het mogelijk is, dat te midden der snelle vorderingen in beschaving, naast en nevens de ontwikkeling van kunst en wetenschap, sommige der afstammelingen van Noach geheel en al ontaardden, alle beschaving, alle beginselen van zedelijkheid, alle godsdienst verloren, alle nuttige uitvindingen vergaten, zelfs die, waaraan zij het meest behoefte hadden, ook voor de

Sluiten