Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geringste eischen van huiselijk geluk en gemak, het ontsteken van vuur, het gebruik van metalen, het bouwen van woningen, terwijl zij daarentegen de gewoonten der redelooze dieren aannamen en zich alleen nog daardoor van de laatsten onderscheidden, dat zij het vleesch van dieren hunner eigene soort boven dat van elk ander dier leerden verkiezen , dat zij in sommige streken eenen plicht meenden te betrachten door het ombrengen hunner ouders en in andere door hunne lijken op te eten. * Zulke gewoonten weten wij, dat vier eeuwen voor Christus bestonden, zulke gewoonten bestaan ruim achttien eeuwen na Christus nog. Zal iemand beproeven ons té overtuigen , dat de wilden van de Andamannen en van de Pidschi-eilanden, door eenen voorvader niet ouder dan Noach, neven zijn van Chatham en Wilberforce, van de Lesseps en Brunei?

* Lubbock. "Prehistorie times," p. p. 388, 346, 452; Herodotus, IV, 26.

Sluiten