Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omhulde en alle zijne heerlijke voortbrengselen maanden lang bedolven hield, totdat een nog geweldiger en even ongeëvenaarde orkaan hemel en aarde, wolken en oceaan weder van elkander scheidde? Wij' weten, hoe de kleine trilobiet zich in de Devonische zeeën gedroeg, toen millioenen jaren geleden voor hem het uur van gevaar sloeg; wij weten welk voedsel de mensch vele eeuwen voor den vloed nuttigde, welke wapens hij gebruikte, welke huizen hij bouwde, welke dieren hij temde; maar wat er van mensch en beest, van veld en woud bij den algemeenen Zondvloed geworden is, weet niemand te zeggen. De sporen en natuurlijke gedenkteekenen van zulk een ontzettend verschijnsel, die overal zouden moeten worden waargenomen, zijn nergens te vinden, — dingen, die de wateren moesten hebben weggespoeld of naar beneden gesleurd, heuvels van schelpen, steen wallen (moraines) van gletschers en zwerfblokken op

Sluiten