Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„geschrifte bevestigd had, en de belofte had „gedaan dat hij de hem opgelegde boetedoening zou ten uitvoer brengen, verrees hij „van zijne knieën als een begenadigd man; „en zich tot een' zijner vrienden wendende, „stampte hij op deu grond en fluisterde hem „met nadruk in: „Eppure si muove!" — en „toch beweegt zij zich!"

En evenals de tegenvoeters bestaan, evenals de aarde rondom de zon zich wentelt en evenals toch de Bijbel waarheid blijft bevatten , in spijt van de theologen en de inquisitoren van Salamanca en van Rome, zoo zal dat Boek waar en vol waarheid blijven, wanneer het eindelijk eene erkende zaak zal zijn, zooals het dat zal worden, dat er bij den Zondvloed slechts van algemeenheid sprake kan zijn, wanneer het het ongeloof aan de algemeenheid van deze gebeurtenis geldt.

Sluiten