Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korte en eenvoudige beschouwing van de noodzakelijkheid en dierbaarheid des Geloof8; — hoe het werkzaam is in de liefde tot God en den naaste; — en als echt geloof kenbaar wordt: in de ootmoedige erkentenis van Gods. regtvaardigheid en heiligheid — eigene onwaardigheid en onvermogen — en afzien van alle eigene geregtigheid — toevlugt nemen tot Jezus — omhelzen van , en leven in Hem — in strijd tegen de zonden — in heiligmaking en teedere Godzaligheid — in bemoediging en vertroosting onder de rampen dezes levens, vooral bij het naderen van den dood en intrede in de eeuwigheid, wanneer het geloof door aanschouwen za% verwisseld worden.

Sluiten