Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

WAAR GELOOP

m JÈi' * "

JEZUS CHRISTUS.

Het waar geloof in Jezus Christus is voorzeker het gewigtigste en allernoodzakelijkste voor den mensch, die door de zonden van God is afgevallen en daardoor Zijne zalige gunst en gemeenschap verloren heeft. Mist hij dit geloof, dan mist hij alles wat hem op eeuwig geluk kan doen hopen. Van daar spreken de H. Schriften allerwege van het geloof als het eenige middel ter behoudenis. Al bezat men alles op deze wepld; al smaakte men alle genoegens van dit leven, al was men in eer en aanzien hoog verheven, zonder dat geloof, dat de H. Geest door .middel van het Evangelie in het hart werkt, is men diep onge|*kkig; maar. met dit geloof, wat ook treffen mag, al was men arm en veracht naar de wereld, al dekte den mensch een schamel kleed, of al was eene geringe hut zijne woning, met het geloof is hij rijk in God, en daardoor -hoogst geluk-

Sluiten