Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien Geest, die in hen woont en werkt, leeren zij oogen uitsteken en handen afkappen en kunnen zij om 's Heeren wil, en in zijne kracht, zegenen die hen vloeken, en bidden voor i die hun geweld aandoen; en over niets hebben zij dikwerf meer vrede en vertroosting dan over dit bedrijf, want daardoor gevoelen zij wat de genade Gods in hen vermag; daaruit kunnen zij opmaken, dat vleesch en bloed hun dit niet geleerd heeft, maar de Geest die hun geschonken is; want het is gemakkelijk vrienden te beminnen, zulken die ons met vriendschap overladen, ons achten en eeren, liefde te bewijzen; maar onze tegenstanders die ons versmaden en zoeken te benadeelen, zulken, omdatn de Heere het wil en beveelt wel te doen; dit kan alleen geoefend worden door een hart dat door Gods génade vernieuwd is.

Maar bijzonder is het geloof werkzaam in de liefde tot hen, die deel hebben aan hetzelfde geloof: die uit God geboren zijn: zoo tot de reeds gezaligden voor den troon, als tot hen, die nog in den staat der onvolmaaktheid op aarde wonen; het kan door geene woorden uitgesproken, of met geene pen beschreven worden, door welk eenen zachten band de geloovigen op aarde en in den hemel verbonden zijn; dit laat zich best gevoelen, dan, wanneer de H. Geest, door het geloof, de zalige gemeenschap der heiligen doet oefenen. Het is zalig Wanneer zij één geloof, ééne liefde en hoop oefenen in hunne zamenkomsten, en vereenigd in gesprekken, in gebeden en dankzeg-

Sluiten