Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft; zeide Hij, en ik in hem, die draagt veel vracht. Jezus wordt daarom het leven der geloovigen genoemd, niet alleen omdat Hij de oorzaak van hun leven is, maar omdat zij dagelijks als uit hun hoofd, al hunne levensappen uit Hem verkrijgen; hun leven is door genade, Christus, en daarom,zal hun sterven gewin zijn. De geloovigen leven in Jezus, alles wat zij zijn, zijn zij in Hem; zij kunnen zonder Hem niets doen. Naar hun vernieuwd deel, gevoelen zij dat leven in Christus, dat telkens onder al het bederf en den tegenstand, steeds (door den H. Geest opgewekt) naar Christus uitgaat, naar Hem verlangt. Neen, het is niet genoeg, Jezus eenmaal omhelsd en aangenomen te hebben; maar (indien het gemoed welgesteld is) dan moet er eene dagelijksche geloofsomhelzing plaats hebben; telkens op dat offer van Christus de hand des geloofs gelegd worden, Hij, als de eenige grond van onze zaligheid erkend worden.

Een leven in Christus bestaat ook in een gedurig opdragen van zich zeiven aan den Heere Jezus; om alles wat men is, voor Hem te zijn; zich zeiven om Zijnentwil te verloochenen; het kruis op te nemen en Hem te volgen. O! hoe gelukkig zijn zij, die dit leven in Christus in beoefening kennen, want het moet niet alleen besproken, maar door het geloof beoefend worden. Van de eerste soort zijn er eene menigte, maar van de laatste, die gezet zijn op een tee4ér, beoefenend leven in Christus, zeer weinigen. Helaas! hoe velen worden er gevonden, die meer naar het vleesch dan naar den geest

Sluiten