Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangevuurd, ook die krachten welke hen nog overig waren, inspanden en vrolijk juichten:

O eeuwigheid, kom ras! Ach, of gij daar al was! enz.

O, o dood! mijn blijde boö, Gij legt mijn ligchaam in het stof; Mijn' ziel gaat op naar 't Hemelhof!

O, o dood! mijn blijde boö.

En wat zou mij hind'ren?

'K zie de uurtjes reeds mind'ren;

Laat 's werelds gedruis, Mijn' moed niet verslappen; Nog weinige stappen,

En dan oen ik t' huis.

O zalig geloof in leven en in sterven I Gelukkigen die het bezitten! En is er zoo vele zalige geloofsblijdschap te smaken op aarde, geeft het zoó veel kalmte in het sterven? wat zal het dan niet zijn bij de intrede der geloovigen in de eeuwigheid! wie zal dat zeggen? De Christen weet genoeg: hij zal bij Jezus zijn, Jezus zien zonder zonden, moeite en strijd, en en zijn geloof zal met aanschouwen verwisseld worden.

Zoo is dan het een en ander aangemerkt over den zaligen invloed, welke het dierbaar geloof op de harten der godvruchtigen oefent. Alles is kort en eenvoudig behandeld; mogt de Heere naar "den wensch en bede van mijn hart het nog tot zegen doen verstrekken.

Ik wil er nog een woord van vermaning en opwekking bijvoegen.

Sluiten