Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit is de weg; mogten zulken die dit lezen en waarlijk blind zijn. voor hun eeuwig heil, door dit middel aan Jezus voeten nedervallen, smeekende en pleitende op zijn eigen woord: die tot mij komen, zal ik geenzins uitwerpen. Dat zij verliefd werden op het geluk van alle zwakkere of sterker geloovigen van wier voorregt, boven degenen die de wereld dienen, wegens het bezit van dat dierbaar geloof, in dit stukje het een en ander gezegd is; wat zouden, zij weldra bij die zalige verandering van keus, het aangename, van de dienst Gods, boven die der wereld ondervinden, wanneer zij zelfs,onder het belijden van hunne zonden, onder het betreuren van dezelve, meer blijdschap zouden, smaken, dan zij immer in de dienst der zonden genoten hebben, want zoodra een zondaar"aanvankelijk van. staat en weg veranderd is, en eene andere keuze, gedaan heeft, dan ondervindt hij iets, zelfs onder zijne droefheid, wat hij te voren niet kende, en hoe wordt dit genoegen vermeerderd, wanneer hij geloovig op Jezus mag zien. - O! zalige dienst van God, in vergelijking van de dienst der wereld; achl waren er velen die dezelve kiezen mogten; om hier blijdT schap door het geloof, en namaals eeuwige zaligheid te smaken.

Wordt dit stukje gelezen door menschen (welligt jeugdige harten) die de keus gedaan hebben, om voor den Heere te leven; deze wenscli ik hartelijk geluk met dit hun voorregt. Het een en ander is ter hunner besturing en bemoediging reeds aangemerkt; ook, zijn zij tof

Sluiten