Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstig onderzoek en nadenken voor den Heere opgewekt, door de voorstelling: hoe velen er zijn die zoekend genaamd worden, en het waarlijk niet zijn; ten minsten die zeer weinige bewijzen geven van hunne verandering. Ernstig onderzoek voor den Heere is altoos aan te prijzen; hetzelve wordt ernstig in Gods Woord aanbevolen. Onderzoek uzelven of gij in het geloof zijt, schreef Paulus aan de Corintheren, en de godvruchtigen baden steeds: doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij en ken mijne-gedachten, en zie of er een'schadelijke weg bij mij is, en leidt mij op den eeuwigen weg. En bij allen die aan zich zeiven ontdekt zijn, is eene begeerte 'naar opregtheid, naar waarheid in het binnenste. Zij kunnen zich niet vergenoegen met het getuigenis van anderen^ dat zij het waar geloof in Christus deelachtig zijn; o neen! al spraken alle menschen hen zalig, zij zouden er niet door tot rust voor hun gemoed gebragt worden; zij moeten uit hun eigen geloof leven. Maar deze getrouwheid met zich zeiven, hoe allernoodzakelijkst zij is, moet niet ontaarden in een ongeloovig verdenken van alles wat de Heere schonk; in bedroeven van den H. Geest; in wegwerpen van zich zei ven; dit zijn verderfelijke middelen, welke de satan bezigt om het gemoed van God af te voeren, door het koesteren van harde en ongerijmde denkbeelden, waardoor, zoo de Heere het niet verhoedde, allen lust en moed tot bidden en strijden zou uitgebluscht worden. Er is in dit werkje aangewezen, hoe het ge-

Sluiten