Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen, ja getrouw (wijl zij van ontrouw te handelen door genade eenen afkeer hebben) maar tevens nederig en liefderijk wen schen te verkeeren.

Eindelijk wil ik hetgeen waarop het voor ons vooral aankomt, met gevoel van liefde tot u, er nog bijvoegen: Houdt u, vooral op gezette tijden, in de eenzaamheid bij den Heere, in de nabijheid van uwen dierbaren Jezus, bij wien gij zoo veilig zijt, wiens raad en bestuur in onderscheiding van dat van menschen, gij zoo veilig kunt opvolgen, o, daar bevonden zich alle ware vromen onder alles wat hun trof zoo wel, daar is het waarlijk zalig!

Eens, Medereizigers naar het vaderlijke huis, naar het beter vaderland! zullen wij ons geloof in aanschouwen zien verwisselen; dan zallen wij over niets, wat ons in dit vreemdelingsland nu smart, onze zielen meer kwellen; dan zullen wii zonder zonden, zonder druk of kruis leven, volmaakt leven in Christus in heiligheid en vreugd en onzen God prijzen en verheerlijken tot in eeuwigheid.

Sluiten