Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJBELSCHE

HISTORIËN.

i.

1. Is deze wereld er altijd geweest? Neen; zij is eens uit niet geschapen.

2. Wie heeft de wereld geschapen? De almachtige God.

3. ..Hoe lang is alles wel geweest, zooals het nu is?

Omtrent zes duizend jaren.

4. In hoeveel tijd heeft God alles geschapen? In zes dagen.

5. Wat schiep God op den eersten daa? Het licht.

6. Wat op den tweeden dag? Het uitspansel en de wolken.

7. Wat op den derden dag?

Rij scheidde het droge van de wateren, en deed boomen en planten uitspruiten.

8. Wat op den vierden dag?

Toen maakte God, dat de zon, maan en sterren de aarde begonnen te verlichten.

9. Wat op den vijfden dag? Visschen en vogelen.

10. Wat op den zesden dag? Viervoetige en kruipende dieren, en den mensch.

A 3 11. Wat

Sluiten