Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Wat deed God%p den zevenden dag? Hij rustte van zijn werk.

12. Wat wil dat zeggen?

Dat God ophield met scheppen.

Gen. 1 en 2.

».

1. Wie waren de eerste menschen? Adam en Eva.

2. Waar woonden Adam en Eva? In het Paradijs.

3. Welke hoornen stonden in het Paradijs f Onder anderen de boom des levens, en de

boom der kennis des goeds en des kwaads.

4. Wat weten wij, meer van dezen hof? Dat hij zeer groot was, en dat er vier

rivieren dichtbij waren.

5. Hadden Adam en Eva ook zonden? Eerst niet, want zij waren naar Gods beeld

geschapen.

6. Hoe zijn zij dan zondaars geworden f Zij hebben van den verboden boom gegeten.

7. Wie heeft hen daartoe verleid? De slang.

8. Wat werd er toen van Adam en maf Zij werden ellendige zondaars, maar God

beloofde hun verlossing.

9. Zijn zij in het Paradijs blijven wonenf Neen; zij zijn er uitgedreven.

Gen. 2 en 3.

1. Wie

Sluiten