Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Wat deed God na den zondvloed? Hij richtte een verbond met Noach op, en stelde den regenboog tot een teeken daarvan. 'Gen. 4 tot 9.

4.

1. Wie waren NoacWs zonen? Sem, Cham en Jafet.

2. Waren die allen deugdzame mannen? Sem en Jafet waren deugdzaam, maar

Cham bespotte zijn ouden vader.

3. Wat deden de menschen na dien tijd? _ Zij bouwden den toren van Babel, om bij

elkander te blijven.

4. Hebben zij dien toren voltooid? Neen; God verwarde de spraken.

5. Waarom deed Hij dat?

Omdat God wilde, dat de menschen zich over de geheele aarde zouden verspreiden.

6. Wie was Job?

Een rijk en vroom herders vorst.

7. Welke onheilen overkwamen hem? Hij verloor al zijn vee en zijne knechten.

8. Overkwam hem nog meer kwaad?

Ja; het huis, waarin zijne kinderen waren, viel in en verplettgide- hen allen.

9. Troffe^Kem nog meer rampen? Hijzelf werd bezocht met booze zweren. 10. En wat nog?

Hij werd ook nog gekweld door zijne huisvrouw en zijne vrienden.

11. Wie

Sluiten