Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Wat wedervoer Abraham in Egypte? De koning ontnam hem zijne huisvrouw Sara.

10. Hoe kwam dat ?

Uit vrees had Abraham alleen gezégd, dat zij zijne zuster was.

11. Had Abraham dan gelogen?

Hij had eene waarheid gezegd, en eene waarheid verzwegen.

12. Deed Abraham daar wèl aan?

Neen; maar de heiligste menschen hebben hunne gebreken.

13. Kreeg Abraham zijne huisvrouw weder?

Ja; God droeg zorg, dat de koning hem Sara wedergaf.

Gen. 11 en 12. 6.

1. Bleef Abraham in Egypte wonen? Toen de hongersnood voorbij was, trok hij

wederom naar Kanaan.

2. Bleef Loth altijd bij Abraham?

Neen; zij hadden te veel vee, zoodat hunne herders versehil kregen.

3. Waar trok Loth toen heen? Naar Sodom.

4. Hoe ging het Loth te Sodom?

De vijanden namen Sodom in, en voerden ook Loth gevangen weg.

5. Hoe werd Loth weder verlost ? Abraham trok met een leger van zijne knechten en bondgenooten op, en versloeg de vijanden. 6. Wien

Sluiten