Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Wien ontmoette Abraham op deze reis? Melchizédek, koning van Salem en priester

van den waren God.

7. Hoe handelde Abraham met den buit? Hij schonk alles edelmoedig aan den rechten

eigenaar weder.

Gen. 13 en 14. 7.

1. Had Abraham ook kinderen? Neen; Sara kreeg geen kinderen.

2. Wat deed Sara toen?

Sara gaf hem Hagar, hare dienstmaagd, tot een bijwijf, en Hagar kreeg een zoon, Ismaël genaamd.

3. Wat beloofde God aan Abraham? Toen Abraham negen en negentig jaren oud

was, beloofde God hem dat ook Sara een zoon zou krijgen.

4. Wat gebood God toen aan Abraham? Dat hij en al zijne nakomelingen, op den

achtsten dag na hunne geboorte, zouden besneden worden.

5. Hoe oud was Ismaël toen hij besneden iverd?

Dertien jaren.

6. En hoe werd de zoon van Sara genoemd ? Izaak. Gen. 16 en 17.

8.

1. Ging het Loth te Sodom wel? Neen; want de lieden te Sodom warén zeer goddeloos.

2. Straf-

Sluiten