Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Strafte God deze menschen ook?

Ja; maar God zond eerst twee Engelen aan Loth, om hem te zeggen, dat hij Sodom verlaten moest.

3. Deed Loth dat?

Ja; maar zijne vrouw, die op den weg tegen Gods bevel handelde, werd in een zoutpilaar veranderd.

4. En wat werd er toen van Sodom?

De geheele stad, met het omgelegen land, wTerd door vuur van den hemel verbrand.

5. Wat gebeurde er, toen Izaak gespeend werd ?

Sara zag Ismaël spotten, en werd boos op hem.

6. Wat deed Abraham toen?

Hij liet Hagar en Ismaël weggaan. . 7. Wat wedervoer Hagar op den weg? Toen Ismaël van dorst lag te sterven, wees een Engel haar een waterput.

8. Wat gebood God daarna aan Abraham ? Dat hij zijn zoon Izaak offeren zou.

9. Waarom deed God dat?

Om Abrahams gehoorzaamheid te beproeven.

10. Volbracht dan Abraham dit bevel niet? De Heer belette het hem, toen hij er gereed toe stond.

11. Hoe oud is Sara geworden? Honderd zeven en twintig jaren.

12. Waar is zij begraven? In de spelonk Machpela.

Gen. 18 tot 23.

1. Wat

Sluiten