Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9.

t. Wat lezen wij van Abraham naden dood van Sara?

Dat Abraham Rebekka voor Izaak tot vrouw nam.

2. En Abraham zelf?

Hij trouwde Ketura, en kreeg bij haar vele kinderen.

3. Hoe oud was Abraham, toen hij stierf? Honderd vijf en zeventig jaren.

4. Kreeg Izaak ook kinderen?

Toen Izaak zestig jaren oud was, kreeg Rebekka tweelingen: Ezau en Jakob.

5. Wat lezen wij van Ezau?

Dat hij, voor een schotel spijs, aan Jakob zijn eerstgeboorterecht verkocht.

6. Wat staat er nog van hem aangeteekend? Ezau trouwde tegen den zin van zijne ouders.

7. En wat lezen wij van Jakob?

Dat Jakob een vroom jongeling en zijn ouders tot vreugde was.

8. Was Jakob altijd braaf?

Neen; want hij bedroog zijn ouden, blinden vader.

9. Waarom deed hij dat?

Om den zegen, die Ezau was toegedacht.

10. Hoe werd Jakob daarvoor gestraft?

Hij moest naar zijn oom Laban gaan, om den haat van Ezau te ontvluchten.

11. Wat overkwam Jakob op deze reis? God verscheen hem in den droom, en be*

loofde hem en zijne nakomelingen zijnen zegen. Gen. 24 tot 28.

1. Wat

Sluiten