Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Wat deed Laban toen?

Laban jaagde hem na; doch God liet hem niet toe, Jakob kwaad te doen.

12. Wat overkwam hem nog meer op dezen toèg? Nadat God zich aan Jakob in een gezicht

vertoond had, ontmoette hem Ezau, maar God droeg wederom zorg, dat ook deze hem geen kwaad deed.

Gen. 29 tot 33. 11.

1. Had Jakob ook verdriet van zijne kinderen ? Ja; Dina werd door Sichem met geweld tot

vrouw genomen.

2. Wat volgde hieruit?

. Simeon en Levi vermoordden veel menschen te Sichem.

3. Wat deden JakoVs kinderen nog meer ? Zijne tien oudste zonen waren nijdig op

Jozef, omdat bun vader hem liefhad.

4. Vonden zij meer reden om Jozef te haten ?

Ja; Jozef had gedroomd, dat hij met zijne broeders in het veld schooven bond, en dat hun schooven zich voor de zijne kwamen nederbuigen.

5. Wat droomde hij nog?

Dat de zon, de maan en elf sterren zich voor hem nederbogen.

6. Wat deden zijne broeders met Jozef? 7Aj wierpen hem in een kuil, en verkochten

hem daarop voor slaaf naar Egypte.

7. En wat zeiden zij aan hunnen vader? Zij maakten hem wijs, dat Jozef door een

wild dier verscheurd was.

8. Waar

Sluiten