Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Hoe nam de koning dat op?

Hij gaf Jozef groot gezag over Egypte, om overal koren op te zamelen.

8. Welke kinderen had Jozef? Twee zonen: Manasse en Ephraïm.

9. Zag Jozef zijn geslacht nooit weder?

In de jaren van honger zond Jakob zijne zonen naar Egypte, en zij moesten bij Jozef komen, om koren te koopen.

10. Kenden zij elkander?

Jozef kende zijne broeders wel, maar zij kenden Jozef niet.

11. Hoe behandelde hij hen?

Eerst hield hij zich zeer hard,, doch naderhand zeide hij, dat hij Jozef was.

12. En wat zeide Jakob, toen hij dat hoorde? «Mijn zoon Jozef leeft nog; ik zal gaan en

hem zien, eer ik sterf!»

13. Hoe werd hij in Egypte ontvangen?

De koning gaf hem het land Gozen, om daarin te wonen.

14. Wat is het laatste, dat wij van Jakob lezen ? Dat hij, eer hij stierf, al zijne zonen zegende en hunne lotgevallen voorzeide.

15. Hoe oud werd hij?

Jakob was honderd dertig jaren, toen hij >in Egypte kwam, en leefde daar nog zeventien jaren.

16. Hoe behandelde Jozef zijnebroeders daarna? Hij vergaf hun al het kwaad, dat zij hem

edaan hadden.

17. Hoe oud werd Jozef?

Hij stierf in groote eer, 110 jaren oud. Gen. 40 tot 50.

B 1. Hoe

Sluiten