Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13.

1. Hoe ging het naderhand met de kinderen Israëls ?

Zij werden een groot volk, doch door de Egyptenaars zwaar verdrukt.

2. Welk kwaad deden zij hun dan? Onder anderen liet de koning alle jongens, die onder de Israëlieten geboren werden, verdrinken.

3. Wie werd in dien tijd geboren? Mozes, de zoon van Amram.

4. Hoe werd die behouden?

Zijne moeder legde hem in een kistje in het water.

5. En hoe kwam hij daaruit?

's Konings dochter vond hem, en nam hem tot haar zoon aan.

6. Bleef hij aan h'et hof?

Neen; hij doodde een Egyptenaar en moest vluchten.

7. Waar kwam hij toen? .

Hij kwam bij Jethro, een priester in het land Midian, en trouwde zijne dochter Zippora.

8. Bleef hij bij Jethro?

■Neen; God zond hem naar Egypte om de Israëlieten te verlossen.

9. Hoe dwong God den koning daartoe? Door tien zware plagen.

10. Welke waren de vijf eerste plagen? 1. Het water werd bloed. 2. Daar ontstond eene groote menigte kikvorschen. 3. Het

stof

Sluiten