Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wie kregen dit land ten erfdeel?

De stammen van Ruben en Gad, en de helft van Manasse.

4. Hoe kwamen zij nu in het land Kanaan ? Jozua leidde hen droogvoets door de Jordaan.

5. Waar was Mozes dan?

Mozes was gestorven op den berg Nebo, en niemand heeft ooit zijn graf geweten.

6. Wat gebeurde er met de eerste stad, die zij belegerden?

Zij trokken zeven dagen rondom Jericho, en toen stortten de muren van zelf in.

7. Namen zij nog meer steden in?

Ja; zij overwonnen een en dertig kleine koninkrijken, en verdeelden dat land.

8. Wat waren de vrijsteden?

Er waren zes vrjjsteden in Israël, voor menschen, die bij ongeluk iemand gedood hadden.

9. Hoe oud werd Jozua? Honderd en tien jaren.

10. Wat hadden de Israëlieten nog uit Egypte medegebracht ?

De beenderen van Jozef, die zij in Kanaan begroeven.

Num. 21. Deut. 34. Jozua 6, 20 en 24. 16.

1. Hoe werden de kinderen Israëls daarna geregeerd?

Door oudsten en richters.

2. Wie waren de voornaamste richters? i Gideon, Jephtha, Simson en Samuël.

3. Wat

Sluiten