Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wat lezen wij van Gideon?

Gideon versloeg de Midianieten met driehonderd man.

4. En. Jephtha?

Jephtha overwon de Ammonieten.

5. Wat had Jephtha beloofd, als hij overwinnen zou ?

Om het eerste, dat hem uit zijn huis te gemoet kwam, aan God te offeren.

6. Wat kwam hém het eerst te gemoet ? Zijne eenige dochter, en hij volbracht aan

haar zijne gelofte.

7. Wie was Simson?

Een zeer sterke man, die Israël van de PhiI listijnen verloste.

8. Hoe toonde Simson zijne sterkte?

Hij verscheurde een leeuw met zijne handen, en versloeg duizend Philistijnen met een i ezels kakebeen.

9. Wélke groote dingen deed hij nog meer? Hij nam de deuren der poorten van de stad

Gaza, en bracht ze op een hoogen berg.

10. Is Simson nooit overwonnen?

Ja; door Delila is hij aan de Philistijnen overgeleverd.

11. Wat deden zij hem?

Zij staken hem de oogen uit.

12. Wat deed Simson toen hij gevangen was? Hij rukte twee pilaren omver, waarop een

huis rustte, en stierf met eene menigte Philistijnen.

13. Wie was Buth?

Eene vrome Moabietische vrouw, die haar oude schoonmoeder Naómi naar Bethlehem volgde.

B 4 14. Be-

Sluiten