Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Beloonde God haar daarvoor ook?

Ja; en zij trouwde met Boas.

Richt. 6 tot 8 en 11 tot 17. Het boek Ruth.

17.

1. Wie was Samuël?

Een vroom jongeling, de zoon van Elkana en Hanna.

2. Waar werd Samuël opgevoed?

Bij den priester Eli, waar hij eens op een nacht driemaal van God werd geroepen.

3. Wat lezen wij van Eli?

Dat hij de zonden van zijne zonen niet bestrafte.

4. Wat gebeurde er toen?

De arke des verbonds werd door de Philistijnen genomen, Eli's zonen stierven en hij zelf viel dood neder.

5. Wat was Samuël vervolgens? Hij was richter over Israël.

6. Bleef het volk nog langer onder richters?

Neen; toen Samuël oud werd, was het volk over zijne zonen niet tevreden, en begeerde een koning.

7. Wie was de eerste koning?

Saul, de zoon van Kis, uit den stam van Benjamin.

8. Hoe kwam Saul aan dit ambt?

Hij ging de ezelinnen van zijn vader opzoeken, en kwam zoo bij Samuël, die hem op Gods bevel zalfde.

9. Was

Sluiten